Algemene Voorwaarden – Somnox App

Dit zijn de voorwaarden voor het maandelijks betalen voor toegang tot de Somnox app. Op deze pagina kunt u de gebruiksvoorwaarden lezen die van toepassing zijn op de Somnox app, waar u zich op abonneert en zijn in aanvulling op de algemene voorwaarden zoals hier vermeld.

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG EN VOLLEDIG DOOR. ZE BEVATTEN VOORWAARDEN EN INFORMATIE OVER HOE U HET ABONNEMENT OP DE SOMNOX APP ACTIVEERT.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Abonnement
  3. Betaling
  4. Annulering
  5. Heractivering
  6. Verwerking van persoonsgegevens
  7. Service & contact

1. Inleiding

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van (inclusief toegang tot) de gepersonaliseerde services van Somnox voor het personaliseren van jouw ademhalingsprogramma’s, het gebruiken van de premium functies en toegang tot de Somnox kalmerende muziek- en meditatiegeluiden.

Door u aan te melden voor het abonnement op de Somnox app gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, is het u niet toegestaan de Somnox app te gebruiken en of enige inhoud te openen.

2. Abonnement

Om gebruik te maken van de functies die bij de Somnox app horen dient u eerst een Somnox account aan te maken. Dit doet u door de Somnox app via Google Playstore of de iOS store te downloaden en u aan te melden met het e-mailadres waarmee u de Somnox en maandelijks abonnement op de Somnox app gekocht heeft. Uw e-mailadres waarmee het account staat aangemeld en wachtwoord zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en moeten vertrouwelijk worden behandeld. U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor al het gebruik (inclusief onbevoegd gebruik) van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Stel ons klantenserviceteam onmiddellijk op de hoogte als uw gebruikersnaam of wachtwoord verloren of gestolen is, of als u denkt dat er ongeoorloofde toegang tot uw account is geweest.

3. Betalingen

Door deze voorwaarden te accepteren geeft u Somnox toestemming om na het aflopen van de 3 maanden proefperiode elke maand automatisch de overeengekomen prijs in rekening te brengen via de betaalmethode die u heeft aangegeven, totdat u het betaalde abonnement opzegt. Wanneer u het abonnement al tijdens de proefperiode opzegt, zal Somnox geen maandelijks bedrag in rekening brengen. De proefperiode duurt 3 maanden en begint op de dag van aankoop en eindigt op de laatste dag van de derde maand. Heeft u de Somnox op 1 januari 2022 gekocht, dan kunt het abonnement uiterlijk 31 maart opzeggen.

Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je, ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment wordt je direct afgesloten van de Somnox app.

Wijziging van prijzen en BTW

Somnox kan van tijd tot tijd de prijs voor het abonnement op de Somnox app wijzigen, inclusief de terugkerende abonnementskosten en zal eventuele prijswijzigingen met een kennisgevingstermijn van minimaal een maand vooraf aan u doorgeven. Prijswijzigingen worden van kracht aan het begin van de volgende abonnementsperiode na de datum van de prijswijziging. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, hebt u de nieuwe prijs geaccepteerd door de Somnox app te blijven gebruiken na de inwerkingtreding van de nieuwe prijs. Als u niet akkoord gaat met een prijswijziging, kunt u de wijziging afwijzen door u af te melden voor het betaalde abonnement voordat de prijswijziging van kracht wordt.

Belastingtarieven zijn gebaseerd op de tarieven die gelden op het moment van uw maandelijkse betaling. Deze bedragen kunnen in de loop van de tijd veranderen, afhankelijk van het Nederlandse of Belgische tarief. Eventuele BTW-wijzigingen worden automatisch toegepast op basis van de door u verstrekte accountgegevens.

4. Annulering

U kunt het abonnement op de Somnox app maandelijks annuleren, uiterlijk de laaste dag voor het ingaan van de nieuwe maand. Elke nieuwe maand start op de dag van aanschaf, heeft u Somnox op 5 mei aangeschaft, dan start de nieuwe maand op 5 juni, 5 juli, 5 augustus, enz. U kunt dan uiterlijk de dag voorafgaand opzeggen: 4 juni, 4 juil, 4 augustus, enz. Door de Somnox app te annuleren verliest u toegang tot alle functies van de Somnox app, zoals; toegang tot de Somnox kalmerende- en meditatiegeluiden, Somnox audio-streaming, toegang tot de Somnox ademhalingsoefeningen en programma’s, uw gepersonaliseerde ademhalingsprogramma en toegang tot de Somnox Premium Service. De Somnox app wordt bij annulering alleen nog maar gebruikt voor software updates.

Bij annulering van de Somnox app wordt Somnox teruggezet naar het standaard ademhalingsprogramma met een ademhalingsfrequentie van 12 naar 8, een lage voelbare ademhalingsintensiteit en een programmaduur van 1 uur(slaaptimer), deze instellingen staan vast en zijn niet aan te passen zonder volledige toegang tot de app. Onze gepatenteerde Somnox Sense Breathing Technologie, die uw ademhaling meet en met Somnox synchroniseert blijft wel actief bij annulering van het abonnement.

U kunt annuleren door een mailtje te sturen naar [email protected] vanuit het emailaccount waarmee de Somnox app geregistreerd staat, dit is gelijk aan het emailadres waarmee u Somnox heeft aangeschaft. Somnox zal de annulering binnen 10 dagen aan u bevestigen via de mail. Mocht het maandelijkse bedrag al zijn afgeschreven voor de nieuwe maand, terwijl u tijdig heeft geannuleerd, dan wordt het afgeschreven bedrag teruggestort op het moment van het bevestigen van de annulering door Somnox. Als je geen gebruik hebt gemaakt van de premium functionaliteiten via de app, dan vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

5. Heractiveren abonnement

Wanneer u na annulering van het abonnement, toch besluit om de Somnox app opnieuw aan te schaffen, zullen de prijzen en de voorwaarden die op dat moment actief zijn gelden. U kunt de Somnox app heractiveren door een mailtje te sturen naar [email protected].

Somnox behoudt zich ten alle tijden het recht op de voorwaarden te wijzigen.

6. Verwerking van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens zeer serieus en wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Lees hier ons privacybeleid.

 

Naam: Somnox B.V.
E-mail: [email protected]
Telefoon: +31 (0)10 899 4105 (beschikbaar 09:00 – 17:00 GTM + 2)
Adres:

Stationsplein 45, A4.004

3013 AK, Rotterdam

KvK-nummer: 67150179
BTW-nummer: NL856851024B01