Privacybeleid

Privacybeleidwww.somnox.com/nl/

Dit beleid beschrijft Somnox’ gebruik van uw gegevens via deze website (en niet via andere kanalen zoals de Somnox app). Verwijzingen in deze polis naar Somnox, wij of wij bedoelen Somnox B.V., een besloten vennootschap met statutaire zetel te Delft en correspondentieadres: Stationsplein 45 C3.063, 3013 AK te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67150179.

Wij willen benadrukken dat wij de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens zeer serieus nemen en dat wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Graag willen wij u hieronder nader toelichten welke persoonsgegevens wij in verband met onze website verzamelen.

www.somnox.com/nl/.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via privacy@somnox.nl.

Wie is Somnox?

Somnox is de beheerder van uw gegevens en als zodanig eindverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op deze website..

Welke gegevens verzamelen we?

Informatie die u ons verstrekt.

Bij het gebruik van of het surfen op onze website kunnen wij persoonlijke gegevens van u verzamelen, zoals uw naam, telefoonnummer, klantnummer, betalingsinformatie, e-mailadres, factuuradres en afleveradres.

U kunt er ook voor kiezen om ons persoonlijke gegevens te verstrekken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten of diensten, bijvoorbeeld bij het doen van een online aankoop, het abonneren op onze nieuwsbrief, het invullen van een enquête of het geven van feedback (bijv. reviews of berichten).

Daarnaast kunt u ons bij het invullen van een sollicitatieformulier via onze website voorzien van uw persoonlijke gegevens, waarbij u ons (in aanvulling op het bovenstaande) verschillende loopbaangegevens kunt verstrekken.

Waar mogelijk zullen wij u informeren welke persoonlijke gegevens wij van u nodig hebben om aan een bepaald verzoek (gemarkeerd met een asterisk*) te voldoen en welke persoonlijke gegevens u deelt is optioneel.

U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens te delen en u kunt er altijd voor kiezen om deze niet te delen. Houd er echter rekening mee dat als u besluit om geen persoonlijke gegevens te verstrekken, het mogelijk is dat het niet mogelijk is om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van bepaalde diensten of functionaliteiten op onze website.

Informatie die uw webbrowser of mobiel apparaat ons stuurt.

Wij verzamelen informatie die automatisch naar ons wordt verzonden door uw webbrowser of mobiele apparaat. Dit omvat meestal uw IP-adres, het adres van de webpagina die u bezocht voordat u onze website bezocht, de naam van uw besturingssysteem, naam en versie van uw browser en de datum en tijd van uw bezoek. De informatie die wij ontvangen is afhankelijk van uw eigen browserinstellingen. U kunt in uw browser controleren welke informatie deze verstrekt en hoe u deze instellingen kunt wijzigen.

Wij gebruiken deze gegevens om de inhoud en functionaliteit van onze website te verbeteren en om een beter inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze bezoekers om hen beter van dienst te kunnen zijn. De gegevens die wij van uw browser ontvangen zijn op zich onvoldoende om u als persoon te identificeren, maar wij kunnen deze gegevens combineren met andere gegevens die het mogelijk maken u te identificeren.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond gebruiken wij uw gegevens?

De persoonlijke gegevens die wij via onze website verzamelen, worden voor verschillende doeleinden gebruikt.

 • indien nodig en noodzakelijk om een contract met u op te stellen en uit te voeren, bijvoorbeeld als u een aankoop bij ons doet. Dit kan het verifiëren van uw identiteit, het in ontvangst nemen van betalingen, communicatie met u, het verlenen van klantenservice en het regelen van de levering of andere levering van producten, goederen of diensten omvatten.
 • om onze zaken mogelijk te maken en onze legitieme belangen na te streven. In het bijzonder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
  • wij zullen uw gegevens gebruiken om de door u gevraagde diensten te verlenen en te reageren op eventuele opmerkingen of klachten die u ons toestuurt;
  • wij controleren het gebruik van onze producten en diensten en kunnen uw gegevens gebruiken om ons te helpen onze producten, inhoud, diensten en websites te controleren, verbeteren en beschermen;
  • we kunnen een klantenaccount controleren om fraude, terrorisme, onjuiste voorstelling van zaken, veiligheidsincidenten of misdaad te voorkomen, te onderzoeken en/of te rapporteren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; of
  • wij kunnen uw gegevens gebruiken om u uit te nodigen deel te nemen aan marktonderzoek, zoals het invullen van online enquêtes en vragenlijsten.
 • om te voldoen aan de toepasselijke wetten en de bescherming van de legitieme zakelijke belangen en wettelijke rechten van Somnox, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik in verband met juridische claims, naleving, regelgeving, onderzoeksdoeleinden (met inbegrip van de openbaarmaking van dergelijke informatie in verband met juridische processen of rechtszaken).
 • Daarnaast kunnen wij u, op basis van uw toestemming (indien nodig), direct marketing communicatie sturen met betrekking tot onze relevante producten en diensten. Als deze berichten naar u worden verzonden op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken (om u af te melden), kunt u zich uitschrijven, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar privacy@somnox.nl of in het geval van elektronische direct marketing door de instructies in de communicatie te volgen.

 

Met wie delen we deze gegevens?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met externe dienstverleners, die ze namens Somnox voor de hierboven vermelde doeleinden zullen verwerken. Deze derden kunnen onder meer, maar niet uitsluitend, betalingsproviders, hosting, onderhoud, onderzoeksbureaus, identiteitscontrole, etc. zijn. De volgende partijen verwerken persoonsgegevens van gebruikers:

 1. Adyen
 2. Woocommerce
 3. Google Analytics
 4. LinkedIn
 5. Facebook
 6. Hotjar
 7. WP-Engine
 8. Active Ants
 9. Rush Order
 10. Firmhouse
 11. Klaviyo
 12. TolStoy
 13. Intercom
 14. Typeform
 15. Zapier

We kunnen uw gegevens ook delen met derden zoals Google Tag Manager, Facebook Tracking Pixel en Hotjar om gegevens over het gebruik van onze website door u te analyseren en de website en communicatie te personaliseren. Somnox deelt geen direct identificeerbare gegevens met deze partijen. Deze derden ontvangen uw gegevens door het verzamelen van cookies op onze website. Voor meer informatie over cookies en ons gebruik ervan, zie de paragraaf over cookies in dit privacybeleid.

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties en/of wetshandhavingsfunctionarissen indien dit nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden, indien de wet dit voorschrijft of indien dit nodig is voor de wettelijke bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

In het geval dat ons bedrijf wordt verkocht of geïntegreerd met een ander bedrijf, zullen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en aan de adviseurs van potentiële kopers en zullen ze worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf.

Waar worden uw gegevens naartoe gestuurd?

Voor technische en operationele doeleinden, zoals het onderhoud van de website & webshop, kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met de hierboven vermelde partijen. Sommige van deze partijen bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Het adequate niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door een van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele clausules, een passende Privacy Shield-certificering of de bindende bedrijfsregels van een derde partij.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U kunt het recht hebben om Somnox om een kopie van uw gegevens te vragen, deze te corrigeren, te wissen of de verwerking ervan te beperken, of om ons te vragen een deel van deze gegevens aan andere organisaties door te geven. U kunt ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten, zoals de profilering die wij kunnen uitvoeren met het oog op direct marketing, en, indien wij uw toestemming hebben gevraagd voor de verwerking van uw gegevens, om deze toestemming in te trekken.

Deze rechten kunnen in bepaalde situaties beperkt zijn – bijvoorbeeld wanneer wij kunnen aantonen dat wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verwerken. In sommige gevallen kan dit betekenen dat wij gegevens kunnen bewaren, zelfs als u uw toestemming intrekt.

Wanneer wij persoonlijke gegevens nodig hebben om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen, dan is het verstrekken van dergelijke gegevens verplicht: als dergelijke gegevens niet worden verstrekt, dan zullen wij niet in staat zijn om onze contractuele relatie te beheren, of om te voldoen aan verplichtingen die aan ons worden opgelegd.  In alle andere gevallen is het verstrekken van de gevraagde persoonlijke gegevens optioneel. Zoals eerder vermeld, zullen wij u informeren welke persoonlijke gegevens wij van u nodig hebben om aan een bepaald verzoek (gemarkeerd met een asterisk*) te voldoen, en welke persoonlijke gegevens u deelt is optioneel.

Contact opnemen met Somnox

We hopen dat we uw vragen over de manier waarop we uw gegevens verwerken kunnen beantwoorden. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, of als u zich wilt afmelden voor marketing, kunt u contact opnemen via privacy@somnox.nl. Somnox zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk één maand nadat Somnox een dergelijk verzoek heeft ontvangen, aan uw verzoek voldoen. Indien Somnox uw verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek is afgewezen.

In het geval van onopgeloste problemen, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. De relevante gegevensbeschermingsautoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/) in Nederland.

Hoe lang bewaart u mijn gegevens?

Als u klant bent, bewaart Somnox uw gegevens voor de duur van de contractuele relatie die u met ons heeft en, voor zover toegestaan, na afloop van die relatie voor zover nodig om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te bereiken. Wetten kunnen Somnox verplichten om bepaalde informatie voor bepaalde periodes te bewaren. In andere gevallen kan Somnox gegevens gedurende een passende periode bewaren nadat een relatie met u eindigt om zich te beschermen tegen juridische claims, of om haar bedrijf te beheren.

Hoe beschermt u mijn gegevens?

Wij streven ernaar om de hoogste normen van veiligheid te handhaven en Somnox heeft robuuste technische en organisatorische maatregelen genomen voor de bescherming van uw gegevens in overeenstemming met de huidige, algemene stand van de techniek, met name om de gegevens te beschermen tegen verlies, vervalsing of toegang door onbevoegde derden. De overdracht van informatie via het internet is echter niet volledig beveiligd. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen. Elke overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw persoonlijke gegevens hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidskenmerken gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Somnox behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. U kunt toegang krijgen tot de laatste versie van ons privacybeleid door te klikken op “Privacy Policy” onderaan elke pagina van onze website.

Knoppen voor sociale media

Op onze website gebruiken we de volgende social media plug-ins: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube. De plug-ins zijn te herkennen aan de sociale-mediaknoppen met het logo van de aanbieder van de betreffende sociale-medianetwerken.

 

We hebben deze plug-ins geïmplementeerd met behulp van de zogenaamde 2-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer u op onze website surft, persoonlijke gegevens in eerste instantie niet worden verzameld door de aanbieders van deze social media plug-ins. Alleen als u op een van de plug-ins klikt, worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven: door het activeren van de plug-in worden de gegevens automatisch doorgegeven aan de betreffende aanbieder van de plug-in en door hem opgeslagen (in het geval van Amerikaanse aanbieders worden uw persoonlijke gegevens in de VS opgeslagen). Wij hebben geen invloed op de door de aanbieders verzamelde gegevens en de verwerking van de gegevens door de aanbieders, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden of de bewaartermijnen.

Informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking van de gegevens door de aanbieder van de plug-in vindt u in de respectieve gegevensbeschermingsrichtlijnen van deze aanbieders, waar u ook meer informatie vindt over uw rechten en mogelijkheden voor de bescherming van de privacy.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA: https://www.google.com/policies/privacy/
Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.
Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA: https://help.instagram.com/155833707900388
LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver naar uw webbrowser worden gestuurd en lokaal op uw computer worden opgeslagen. De cookie stelt de server in staat om de browser op elke pagina uniek te identificeren. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen.

Categorie 1: Strikt noodzakelijke (functionele) cookies

Deze cookies worden ook wel functionele cookies genoemd en zijn essentieel om u in staat te stellen zich door de website te verplaatsen en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen diensten waar u om hebt gevraagd, zoals het onthouden van uw inloggegevens of gegevens die u voor een aankoop hebt opgegeven, niet worden geleverd.

Categorie 2: Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe mensen onze website gebruiken. Zo gebruiken we bijvoorbeeld Google Analytics cookies om ons te helpen begrijpen hoe gebruikers op onze site aankomen, surfen of onze site gebruiken en om gebieden te markeren waar we verbeteringen kunnen aanbrengen, zoals navigatie, website ervaring en marketing campagnes. De gegevens die door deze cookies worden opgeslagen, geven nooit persoonlijke gegevens weer aan de hand waarvan uw individuele identiteit kan worden vastgesteld.

Categorie 3: Analytische cookies

Deze cookies onthouden de keuzes die u maakt, zoals het land van waaruit u onze website bezoekt, de taal en andere zoekparameters. Deze kunnen vervolgens worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter aansluit bij uw selecties en om de bezoeken op maat en aangenamer te maken.

 

CookieCookie categoryPurposeRetention termProviderDomain
__cfduid1Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.1 yearcloudflare.comsomnox.com/
__cfduid1Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.1 yearhsadspixel.netsomnox.com/
__cfduid1Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.1 yearhs-analytics.netsomnox.com/
__cfduid1Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.1 yearhsappstatic.netsomnox.com/
__cfduid1Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.1 yearhsforms.comsomnox.com/
__cfduid1Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.1 yearhsforms.netsomnox.com/
__cfduid1Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.1 yearhsleadflows.netsomnox.com/
__cfduid1Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.1 yearhs-scripts.comsomnox.com/
__cfduid1Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.1 yearhubapi.comsomnox.com/
__cfduid1Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.1 yearhubspot.comsomnox.com/
__cfduid1Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.1 yearhubspot.netsomnox.com/
__cfduid1Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.1 yearhubspotfeedback.comsomnox.com/
__cfduid1Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.1 yearsomnox.comsomnox.com/
__cfduid1Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.1 yearusemessages.comsomnox.com/
__cfduid1Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.1 yearviral-loops.com         somnox.com/
__lc_cid1Necessary for the functionality of the website’s chat-box function.3 yearaccounts.livechatinc.comsomnox.com/
__lc_cst1Necessary for the functionality of the website’s chat-box function3 yearaccounts.livechatinc.comsomnox.com/
__lc_mcid1Necessary for the functionality of the website’s chat-box function3 yearaccounts.livechatinc.comsomnox.com/
__lc_mcst1Necessary for the functionality of the website’s chat-box function3 yearaccounts.livechatinc.comsomnox.com/
CookieConsent1Stores the user’s cookie consent state for the current domain1 yearsomnox.com/somnox.com/
JSESSIONID1Preserves users states across page requests.Sessionnr-data.netsomnox.com/
__livechat2Used to hide the user’s personal customisation of LiveChat.37 monthslivechatinc.comsomnox.com/
__livechat_lastvisit2Stores when the user last used LiveChat.37 monthslivechatinc.comsomnox.com/
lang2Remembers the user’s selected language version of a websiteSessionads.linkedin.com     somnox.com/
lang2Set by LinkedIn when a web page contains an embedded “Follow us” panel.Sessionlinkedin.com             somnox.com/
_ga3Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.2 Yearssomnox.com/somnox.com/
_gat3Used by Google Analytics to throttle request rate1 Daysomnox.com/somnox.com/
_gid3Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.1 Daysomnox.com/somnox.com/
collect3Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.Sessiongoogle-analytics.com                  somnox.com/
events/1/f9d051f4043Registers the website’s speed and performance. This function can be used in context with statistics and load-balancing.Sessionbam.nr-data.netsomnox.com/
jserrors/1/f9d051f4043Registers the website’s speed and performance. This function can be used in context with statistics and load-balancing.Sessionbam.nr-data.net      somnox.com/
nQ_visitId3Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.1 Yearsomnox.com  somnox.com/
__ab12#2Unclassified1 yearsomnox.com  somnox.com/
__hluid2Used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement – The service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers.1 yearhubspot.comsomnox.com/
__hmpl2UnclassifiedPersistenthubspot.com           somnox.com/
__hssrc   2Collects anonymous statistical data related to the user’s website visits, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded. The purpose is to segment the website’s users according to factors such as demographics and geographical location, in order to enable media and marketing agencies to structure and understand their target groups to enable customised online advertising.Sessionsomnox.com  somnox.com/
__ptq.gif2Sends data to the marketing platform Hubspot about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.Sessionhubspot.comsomnox.com/
_fbp         2Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.3 monthssomnox.comsomnox.com/
_hjIncludedInSample                  2Determines if the user’s navigation should be registered in a certain statistical place holder.Sessionsomnox.comsomnox.com/
ads/ga-audiences  2Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites.Sessiongoogle.com             somnox.com/
bcookie   2Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.2 yearslinkedin.com             somnox.com/
BizoID2Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences.29 daysads.linkedin.com     somnox.com/
bscookie2 Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.2 yearslinkedin.com             somnox.com/
fr2Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.3 monthsfacebook.com         somnox.com/
GPS2Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.1 dayyoutube.com           somnox.com/
HUBLYTICS_EVENTS_53                  2 Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement – This also allows the website to limit the number of times that the visitor is shown the same advertisement.Persistenthubspot.com           somnox.com/
hubspotutk2Keeps track of a visitor’s identity. This cookie is passed to the marketing platform HubSpot on form submission and used when de-duplicating contacts.1 yearsomnox.com  somnox.com/
IDE2Used by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.1 yeardoubleclick.net        somnox.com/
lidc2Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.1 daylinkedin.com             somnox.com/
NID           2 Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads.6 monthsgoogle.com             somnox.com/
nQ_cookieId           2Sets a unique ID for a specific visitor. This ID can be used to recognize the visitor upon re-entry and implement any preference choices made. The cookie also allows the website to track the visitor on multiple websites for marketing purposes.1 yearsomnox.com  somnox.com/
PREF2Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites.8 monthsyoutube.com           somnox.com/
test_cookie              2Used to check if the user’s browser supports cookies.1 daydoubleclick.net        somnox.com/
tr                2Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.Sessionfacebook.com         somnox.com/
UserMatchHistory2Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences.29 dayslinkedin.com             somnox.com/
VISITOR_INFO1_LIVE2Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos179 daysyoutube.com           somnox.com/
YSC         2Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.Sessionyoutube.com           somnox.com/
yt-remote-cast-installed                  2Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionyoutube.com           somnox.com/
yt-remote-connected-devices    2Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoPersistentyoutube.com           somnox.com/
yt-remote-device-id2Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoPersistentyoutube.com           somnox.com/
yt-remote-fast-check-period2Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionyoutube.com           somnox.com/
yt-remote-session-app2 Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionyoutube.com           somnox.com/
yt-remote-session-name                  2Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionyoutube.com           somnox.com/
CookieConsent1Stores the user’s cookie consent state for the current domain1 yearsomnox.com  somnox.com/
collect3Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.Sessiongoogle-analytics.com                  somnox.com/
jserrors/1/f9d051f404                  2Registers the website’s speed and performance. This function can be used in context with statistics and load-balancing.Sessionbam.nr-data.netsomnox.com/
GPS2 Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.1 dayyoutube.com           somnox.com/
IDE           2Used by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.1 yeardoubleclick.net        somnox.com/
PREF                        2Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites.8 monthsyoutube.com           somnox.com/

 

De huidige versies van de webbrowsers bieden verbeterde gebruikerscontroles met betrekking tot het plaatsen en de duur van zowel eerste als derde partij cookies. Zoek naar “cookies” in het “Helpmenu” van uw webbrowser voor meer informatie over de voor u beschikbare functies voor het beheer van cookies. U kunt cookies in- of uitschakelen door de instellingen van uw browser aan te passen. U kunt ook te weten komen hoe u dit kunt doen, en meer informatie over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org. Als u er echter voor kiest om het gebruik van cookies in uw browser uit te schakelen, is het mogelijk dat u bepaalde activiteiten op onze websites niet kunt voltooien of dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen ervan. Als u meer informatie wilt over op interesses gebaseerde reclame, inclusief hoe u zich voor deze cookies kunt afmelden, ga dan naar https://youronlinechoices.eu/.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door de derde partij Google, Inc. Google Analytics wordt gebruikt om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten op te stellen over de website-activiteit en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt gewoonlijk overgebracht naar en door Google Inc. opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze overdracht wordt gedekt door de Privacy Shield-certificering van Google Inc. en een afzonderlijke overeenkomst voor gegevensverwerking die we met Google hebben afgesloten. Op deze website hebben we ook de IP-anonimiseringstool “gat._anonymizeIp()” van Google geactiveerd om uw privacy te beschermen. Dit betekent dat uw IP-adres na het verzamelen ervan automatisch wordt ingekort, zodat het niet meer met u kan worden verbonden (zie https://support.google.com/analytics/answer/2763052). Voor meer informatie zie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de&ref_topic=2919631 (informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

Intercom Analytics

Gebruik van intercomdiensten: We gebruiken analytische diensten van derden om u te helpen uw gebruik van onze diensten te begrijpen. In het bijzonder verstrekken wij een beperkte hoeveelheid van uw gegevens (zoals de aanmeldingsdatum en enkele persoonlijke gegevens zoals uw e-mailadres) aan Intercom, Inc. (“Intercom”) en gebruiken Intercom om gegevens te verzamelen voor analysedoeleinden wanneer u onze website bezoekt of ons product gebruikt. Als gegevensverwerker die namens ons optreedt, analyseert Intercom uw gebruik van onze website en/of product en volgt hij onze relatie door middel van cookies en soortgelijke technologieën, zodat we onze dienstverlening aan u kunnen verbeteren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Intercom kunt u terecht op https://www.intercom.com/terms-and-policies#cookie-policy. We kunnen Intercom ook gebruiken als medium voor communicatie, hetzij via e-mail, hetzij via berichten binnen onze producten. De Intercom Messenger Apps en Apps in Inbox-producten kunnen u ook toegang geven tot andere toepassingen van derden, zoals Stripe. U dient de privacyverklaringen van deze derden te raadplegen voor meer informatie over hun gebruik van uw persoonlijke gegevens. Als onderdeel van onze serviceovereenkomsten verzamelt Intercom openbaar beschikbare contact- en sociale informatie over u, zoals uw e-mailadres, geslacht, bedrijf, functie, foto’s, website-URL’s, sociale netwerkhandvatten en fysieke adressen, om uw gebruikerservaring te verbeteren. Voor meer informatie over het privacybeleid van Intercom kunt u terecht op https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy. Op de diensten van Intercom zijn de gebruiksvoorwaarden van Intercom van toepassing, die te vinden zijn op https://www.intercom.com/terms-and-policies#terms. Als u niet wilt dat deze informatie wordt verzameld door of ingediend bij Intercom, neem dan contact met ons op.

Data op SD-kaart Slaaprobot

In het geval van een retour of reparatie mogen wij de bestanden op de SD kaart bekijken met als doel de robot te repareren en de fout te identificeren. De gegevens op de SD kaart zullen niet vermenigvuldigd of voor andere doeleinden gebruikt worden

 

Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u contact met ons opnemen via:

 

Naam:Somnox B.V.
E-mail:info@somnox.nl
Telefoon:+31 (0)10 899 4105 (beschikbaar 10:00 – 17:00 GMT + 2)
Adres:

Stationsplein 45, C3.063

3013 AK, Rotterdam

KvK-nummer:67150179
BTW-nummer:NL856851024B01

 

Current versions of web browsers offer enhanced user controls regarding the placement and duration of both first and third party cookies. Search for “cookies” under your web browser’s “Help menu” for more information on cookie management features available to you. You can enable or disable cookies by modifying the settings in your browser. You can also find out how to do this, and find more information on cookies at www.allaboutcookies.org. However, if you choose to disable cookies in your browser, you may be unable to complete certain activities on our websites or to correctly access certain parts of it. If you would like more information about interest-based advertising, including how to opt-out of these cookies, please visit https://youronlinechoices.eu/.

Google Analytics

Our website uses Google Analytics, which is a web analytics service provided by the third party provider Google, Inc.. Google Analytics is used for the purpose of evaluating your use of our website, compiling reports on website activity and other services relating to website activity and internet usage. The information generated by the cookie about your use of the website is usually transmitted to and stored by Google Inc. on servers in the United States. This transfer is covered by Google Inc.’s Privacy Shield certification and a separate data processing agreement that we have concluded with Google. On this website we have also activated the IP anonymisation tool “gat._anonymizeIp();” provided by Google to help protect your privacy. This means that your IP address will automatically be shortened after it is collected so it can no longer be connected to you (see https://support.google.com/analytics/answer/2763052). For more information see https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de&ref_topic=2919631 (information on Google Analytics and data privacy).

Intercom Analytics

Use of Intercom Services: We use third-party analytics services to help understand your usage of our services. In particular, we provide a limited amount of your information (such as sign-up date and some personal information like your email address) to Intercom, Inc. (“Intercom”) and utilize Intercom to collect data for analytics purposes when you visit our website or use our product. As a data processor acting on our behalf, Intercom analyzes your use of our website and/or product and tracks our relationship by way of cookies and similar technologies so that we can improve our service to you. For more information on Intercom’s use of cookies, please visit https://www.intercom.com/terms-and-policies#cookie-policy. We may also use Intercom as a medium for communications, either through email, or through messages within our product(s). The Intercom Messenger Apps and Apps in Inbox products may also provide you with access to other third party applications such as Stripe. You should consult these third parties’ privacy notices for further information on their use of your personal data. As part of our service agreements, Intercom collects publicly available contact and social information related to you, such as your email address, gender, company, job title, photos, website URLs, social network handles and physical addresses, to enhance your user experience. For more information on the privacy practices of Intercom, please visit https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy. Intercom’s services are governed by Intercom’s terms of use which can be found at https://www.intercom.com/terms-and-policies#terms. If you would like to opt out of having this information collected by or submitted to Intercom, please contact us.

Data SD-Card Sleep Robot

In case of a return or repair, we are allowed to view the files on the SD card for the purpose of repairing the robot and identifying the error. The data on the SD card will not be multiplied or used for other purposes.

If you have any questions regarding our Privacy Policy, please contact us via:

E-mail:info@somnox.nl
Telephone:+31 (0)10 899 4105 (available 10:00 – 13:00 GMT+2)
Address

Stationsplein 45, C3.063

3013 AK, Rotterdam